Assessorament Jurídic

Estàs en bones mans.

L’assistència legal als nostres clients és un valor afegit, que reforça l’àmplia cartera de serveis i ens posiciona com una empresa única, integral i, alhora, referent dins el sector. L’equip d’advocats donarà resposta a totes les teves necessitats.

juridica2

T’oferim:

  • Contractació mercantil.
  • Constitució de societats i cooperatives.
  • Consultoria general.
  • Procediments civils, administratius i laborals.
  • Confecció i negociació de convenis col·lectius.
  • Assistència lletrada en els procediments judicials, civils, socials i contenciosos administratius.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone