Privacitat

En relació al compliment de la Llei de Protecció de Dades, li informem que les dades personals facilitades per vostè a qualsevol dels formularis d’aquest lloc web són inclosos en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de Dadesiserveis, S.A., societat de nacionalitat espanyola amb CIF A43117712 i domicili social en Av. Pau Casals 9 baixos, 43003 – Tarragona, i seran tractats mitjançant mètodes automatitzats amb l’única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials, i/o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web. Pot vostè exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-homitjançant correu, fax o email, o directament en aquest lloc web.