Posts a la Categoria: General

A DADES i SERVEIS et recordem algunes de les obligacions més bàsiques en matèria laboral i de Seguretat Social que, com a empresari, cal que tinguis present: Alta del treballador: Les comunicacions d’alta del treballador a la Seguretat Social s’han de fer amb caràcter previ a l’inici de l’activitat. Recorda que el treballador estarà donat   

+

Les xarxes socials bullen aquests dies amb la notícia de que Inspecció de Treball proposa sengles sancions de 25.000 euros a l’empresa de begudes Schweppes i a l’agència d’hostesses Tote Vignau per una infracció molt greu (assetjament discriminatori per raó de sexe) ocorreguda durant la celebració de la darrera edició del Trofeu Godó. Segons la   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que ja fa uns mesos va entrar en vigor l’obligació de disposar del certificat digital com a via per a relacionar-se amb qualsevol administració pública. El certificat digital et permet identificar-te electrònicament a l’hora de realitzar tràmits i rebre notificacions telemàticament, sense la necessitat de desplaçar-te físicament. Amb el   

+

A DADES i SERVEIS posem al teu abast un complet ventall de cursos bonificats, amb la garantia dels millors formadors. Una ambiciosa proposta pensada per donar resposta a les necessitats de la teva empresa, negoci o activitat. Les empreses tenen la possibilitat  d’invertir el seu crèdit formatiu en cursos bonificats per als treballadors, mitjançant la   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que durant el mes de desembre s’ha de comunicar a l’òrgan de recaptació que correspongui (Hisenda, Ajuntament, etc.) mitjançant el model 840 la declaració d’alta o de baixa a efectes de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Tot i que en termes generals aquest impost grava l’exercici de qualsevol activitat   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que l’1 de desembre es va publicar l’Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017, que ve a desenvolupar el contingut de l’article 24   

+

A DADES I SERVEIS et recordem que Hisenda intensificarà el control a les compres i vendes entre particulars realitzades a través de les xarxes socials o aplicacions digitals,  que estan subjectes a l’Impost de Transmissions Patrimonials i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Respecte a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials o TPO, el   

+

Fa uns dies a DADES i SERVEIS et donàvem a conèixer les últimes novetats en matèria de regulació laboral dels autònoms, i ara et volem ampliar aquella informació tot incidint en les mesures fiscals que es van aprovar. La primera d’elles fa referència a la possibilitat de deducció de les despeses en els subministraments com   

+

A DADES i SERVEIS t’informem que ja s’ha publicat oficialment el calendari vigent per a l’any 2018.  Val a dir que, en total, hi haurà 13 dies festius. 1 de gener (Cap d’Any). 6 de gener (Reis). 30 de març (Divendres Sant). 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida). 1 de maig (Festa del Treball). 15   

+

A DADES I SERVEIS t’informem que recentment s’han aprovat i publicat una sèrie de mesures encaminades a millorar la situació laboral dels autònoms i a fomentar aquest règim laboral. Tot seguit t’expliquem les principals mesures adoptades. S’amplia de sis a 12 mesos la durada de la quota reduïda pels autònoms que es donin d’alta per   

+

Page 1 of 61 2 3 4 6