Posts a la Categoria: General

Fa uns dies a DADES i SERVEIS et donàvem a conèixer les últimes novetats en matèria de regulació laboral dels autònoms, i ara et volem ampliar aquella informació tot incidint en les mesures fiscals que es van aprovar. La primera d’elles fa referència a la possibilitat de deducció de les despeses en els subministraments com   

+

A DADES i SERVEIS t’informem que ja s’ha publicat oficialment el calendari vigent per a l’any 2018.  Val a dir que, en total, hi haurà 13 dies festius. 1 de gener (Cap d’Any). 6 de gener (Reis). 30 de març (Divendres Sant). 2 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida). 1 de maig (Festa del Treball). 15   

+

A DADES I SERVEIS t’informem que recentment s’han aprovat i publicat una sèrie de mesures encaminades a millorar la situació laboral dels autònoms i a fomentar aquest règim laboral. Tot seguit t’expliquem les principals mesures adoptades. S’amplia de sis a 12 mesos la durada de la quota reduïda pels autònoms que es donin d’alta per   

+

A DADES i SERVEIS t’informem que la Unió Europea està preparant grans canvis en relació a la normativa de l’Impost sobre el Valor Afegit amb l’objectiu d’harmonitzar fiscalment les operacions entre països de la Unió. Tanmateix, la finalitat d’aquesta reforma també és frenar l’elevat frau fiscal en aquest impost i augmentar-ne, així, la recaptació. A   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que no totes les indemnitzacions amb motiu d’un acomiadament estan exemptes de tributació. Podran gaudir de l’exempció aquells que rebin l’indemnització amb caràcter obligatori d’acord amb l’Estatut dels Treballadors. Ara bé, la part que excedeixi de la quantia obligatòria (20, 33 o 45 dies per any treballat) sí que   

+

Des de DADES I SERVEIS t’informem que el proper u de gener de 2018 entra en vigor la Directiva Europea que obligarà a les empreses que duen a terme operacions financeres en instruments admesos a negociació a disposar d’un codi únic per a identificar-se en aquestes transaccions. Les persones jurídiques que hauran de disposar d’aquest   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que l’embaràs de risc es refereix a una situació clínica del propi embaràs que suposa un risc per a la mare o el seu fill, però que no està relacionat amb la feina. Mentre que el risc durant l’embaràs té a veure amb una situació en la qual hi   

+

Aquests dies, arran d’un dictamen del Tribunal Europeu de Drets Humans, se n’ha parlat molt de quin és el control efectiu que una empresa pot fer sobre els correus dels seus treballadors. En aquest sentit des de DADES i SERVEIS et recordem que, segons aquesta mateixa institució, les empreses que controlin els correus electrònics professionals   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que a l’hora de facturar a l’arrendatari les despeses  d’electricitat, aigua i IBI, així com altres taxes corresponents a l’arrendament d’un local, les has d’incloure a la base imposable juntament amb la renda, exclòs l’IVA. Per exemple: Renda mensual: 500 euros. Factura de l’electricitat: 60 euros + 12,6 euros   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que si tens previst adquirir un cotxe a nom de la teva empresa cal que tinguis en compte que en relació a l’IVA “a priori” et pots deduir el 50 per cent de l’IVA pagat, així com el de les despeses fruit de la seva utilització. Aquesta deducció, entesa   

+

Page 1 of 51 2 3 4 5