Posts a la Categoria: General

Aquests dies, arran d’un dictamen del Tribunal Europeu de Drets Humans, se n’ha parlat molt de quin és el control efectiu que una empresa pot fer sobre els correus dels seus treballadors. En aquest sentit des de DADES i SERVEIS et recordem que, segons aquesta mateixa institució, les empreses que controlin els correus electrònics professionals   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que a l’hora de facturar a l’arrendatari les despeses  d’electricitat, aigua i IBI, així com altres taxes corresponents a l’arrendament d’un local, les has d’incloure a la base imposable juntament amb la renda, exclòs l’IVA. Per exemple: Renda mensual: 500 euros. Factura de l’electricitat: 60 euros + 12,6 euros   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que si tens previst adquirir un cotxe a nom de la teva empresa cal que tinguis en compte que en relació a l’IVA “a priori” et pots deduir el 50 per cent de l’IVA pagat, així com el de les despeses fruit de la seva utilització. Aquesta deducció, entesa   

+

Encara que el lloguis temporalment has de tenir en compte les repercussions fiscals ja que Hisenda disposa de recursos per a detectar els lloguers publicats a les pàgines webs i contrastar-ho amb les declaracions tributàries presentades pels propietaris. A DADES i SERVEIS et recordem els principals aspectes a tenir en compte: En el supòsit de   

+

Amb menor o major freqüència els treballadors tenen necessitat de desplaçar-se durant la jornada laboral. Aquesta mobilitat genera una sèrie de despeses en transport, menjar, allotjament… que s’acostumen a anomenar dietes i quilometratge. A DADES i SERVEIS et recordem que les dietes i assignacions per a despeses de viatge, com qualsevol altra contraprestació pagada per   

+

Només hauràs de pagar l’impost  si l’ajuntament demostra que aquesta ha augmentat de valor. Fa poc més d’un any que a DADES i SERVEIS t’informàvem que la plusvàlua municipal havia estat objecte d’impugnació judicial i que la seva resolució podria modificar substancialment les situacions en les que s’hagués de liquidar aquest impost. Doncs bé, en   

+

A DADES I SERVEIS et recordem que has d’informar a Hisenda sobre tots aquells béns que tinguis a l’estranger. El model 720 obliga a donar compte de qualsevol bé situat fora del país, com per exemple: immobles, dipòsits bancaris, productes financers, accions, drets sobre béns immobles, assegurances de vida, etc. La declaració esta formada per   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que els premis, loteries, jocs d’atzar, bingos, concursos, rifes, casinos, ja siguin en modalitat online o presencial s’han de declarar a la Renda i, de fet, alguns estan subjectes a retenció. Dit això, cal precisar que els premis i loteries organitzats per la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que si estàs pensant en iniciar un activitat com autònom i tens dret a l’atur pots sol·licitar cobrar la prestació per desocupació de forma anticipada i així posar en marxa la teva idea de negoci. Què és la capitalització de l’atur? És una mesura per fomentar i facilitar iniciatives   

+

A DADES i SERVEIS et recordem que el model 145 és el document mitjançant el qual comuniquem les nostres dades censals i personals a Hisenda, per tal de que la retenció a la nòmina s’ajusti a la nostra situació personal o familiar. En aquest document es manifesten situacions com: l’estat civil, si tenim fills, si   

+

Page 1 of 41 2 3 4