A DADES i SERVEIS et recordem que a l’hora de facturar a l’arrendatari les despeses  d’electricitat, aigua i IBI, així com altres taxes corresponents a l’arrendament d’un local, les has d’incloure a la base imposable juntament amb la renda, exclòs l’IVA.

Per exemple:

Renda mensual: 500 euros.

Factura de l’electricitat: 60 euros + 12,6 euros d’IVA.

Factura de l’aigua: 30 euros + 3 euros d’IVA.

Taxa d’escombraries: 25 euros.

En aquest supòsit la base imposable subjecte a IVA estarà formada per la renda mensual i les despeses accessòries sense IVA, és a dir: 500 + 60 + 30 + 25 = 615 euros.

I al resultat li haurem de sumar l’IVA corresponent: 615 euros + 21 per cent d’IVA = 744,15 euros. La retenció corresponent l’hauràs d’aplicar igualment sobre la base imposable.

Si necessites qualsevol aclariment sobre aquesta qüestió no dubtis en contactar amb nosaltres.


Comentaris tancats.