14-F. Eleccions. Quins drets i deures tenen els treballadors?

El diumenge 14 de febrer s’han convocat eleccions a Catalunya per escollir els representants al Parlament, per la qual cosa a DADES i SERVEIS et volem recordar quins són els drets i deures dels treballadors que aquell dia formin part d’una mesa electoral, siguin apoderats, treballin o tinguin torn de nit.

Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o interventor, i tinguin obligació de treballar aquell dia, tenen dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació. I, també, d’un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor i que gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït, les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.

Els treballadors que acreditin la condició d’apoderats i que no gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquell dia.

Els treballadors que el 14 de febrer no gaudeixin de descans tenen fins a quatre hores de permís, dins la seva jornada laboral, per anar a votar. Aquest permís és retribuït i no recuperable. Val a dir que no s’hi podran acollir aquells que, tot i treballar aquell dia, tinguin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari del col·legi electoral, si la coincidència és com a màxim de dues hores. En el cas que fos de més de dues hores i menys de quatre, el permís serà de dues hores. I si la coincidència és de quatre o més hores s’ha de concedir el permís general de quatre hores.

Tots aquests permisos s’han de retribuir amb el salari que correspondria si s’hagués treballat normalment. Val a dir que, a efectes de l’abonament del salari pel temps utilitzat per votar, l’empresa té dret a sol·licitar al treballador el justificant acreditatiu d’haver votat.

En el cas dels treballadors amb torn de nit, el que va de dissabte a diumenge es considera ja part de la jornada laboral del dia de les eleccions. Per tant, els hi correspon gaudir en aquest moment del seu permís retribuït sense assistir al seu lloc de treball, si han estat designats per a formar part d’una taula.

Els suplents pels llocs de president o vocal de taula han de gaudir de permís retribuït per poder presentar-se en el seu col·legi electoral a les 8 del matí, en cas de que treballin el diumenge.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies