Registre salarial a partir del 14 d’abril

El 14 d’abril entrarà en vigor el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes. Entre altres obligacions estableix que les empreses han de tenir un registre salarial.

L’objectiu perseguit i declarat pel RD és el d’aconseguir que la igualtat en matèria retributiva sigui efectiva i real a Espanya i acabar, així, amb qualsevol tipus de discriminació, ja sigui directa o indirecta.

Aquesta nova obligació afecta a totes les empreses. Diferenciant l’obligació de portar un registre retributiu (empreses de fins a 50 treballadors), o realitzar una auditoria laboral (més de 50 treballadors).

El registre retributiu ha d’incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregada per sexe. I distribuïda d’acord amb el que estableix l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors.

Així doncs, s’haurà d’establir en el registre retributiu de cada empresa, desglossat per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana d’allò realment percebut per cada un d’aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Al seu torn, aquesta informació ha d’estar desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució, incloent-hi salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.

El període temporal de referència serà, amb caràcter general, l’any natural, sense perjudici de les modificacions que fossin necessàries en cas d’alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre, de manera que es garanteixi el compliment de la finalitat prevista.

La informació retributiva o l’absència de la mateixa derivada de l’aplicació d’aquest Reial decret podrà servir per dur a terme les accions administratives i judicials, individuals i col·lectives oportunes.

El principi de transparència retributiva té per objecte la identificació de discriminacions, tant directes com indirectes, particularment les degudes a incorrectes valoracions de llocs de treball, es percebi una retribució inferior sense que aquesta diferència pugui justificar-se objectivament amb una finalitat legítima i sense que els mitjans per assolir aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies