Aquí tens la relació d’ajornaments i moratòries

Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social

A DADES i SERVEIS et recordem que s’ha establert una moratòria de sis mesos, sense interessos, per a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que ho sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’estableixen.

La moratòria afectarà al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social compreses entre els mesos de maig i juny de 2020. En el cas dels treballadors per compte propi, les compreses entre juny i juliol de 2020, sempre que les seves activitats no s’hagin suspès per l’estat d’alarma.

Val a dir que no es poden acollir a la moratòria ni les empreses ni els autònoms que hagin suspès la seva activitat.

Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització on figurin d’alta els treballadors. Aquestes sol·licituds s’han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social, TGSS, durant els primers deu dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents als períodes de meritació anteriorment indicats. Però no hi haurà moratòria per a les cotitzacions quan el termini reglamentari d’ingrés hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud.

Durant els tres mesos següents a la sol·licitud es comunicarà l’acceptació o no de la moratòria. No obstant això, es considera realitzada la comunicació amb l’efectiva aplicació de la moratòria per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social a les liquidacions de quotes que es facin a partir del moment en què es presenti la sol·licitud.

La moratòria no s’aplica a les cotitzacions que hagin estat exonerades d’acord amb l’article 24 RDL 8/2020 com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major.

Se sancionarà a aquelles empreses o autònoms que presentin sol·licituds falses o greus incorreccions en les dades.

En resum. Les empreses podran sol·licitar les moratòries

Entre l’1 i el 10 de maig es pot sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació d’abril, maig o juny de 2020. En conseqüència es podrà sol·licitar la moratòria de tots els períodes de liquidació indicats, o només d’un o dos d’ells.

Entre l’1 i el 10 de juny es pot sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig i juny de 2020. En conseqüència es podrà sol·licitar la moratòria dels dos períodes de liquidació indicats, o només d’un d’ells.

Entre l’1 i el 10 de juliol es pot sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents al període de liquidació de juny.

Pel que fa als treballadors autònoms

Entre l’1 i el 10 de maig es pot sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig, juny o juliol de 2020. En conseqüència es podrà sol·licitar la moratòria de tots els períodes de liquidació indicats, o només d’un o dos d’ells.

Entre l’1 i el 10 de juny es pot sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de juny i juliol de 2020. En conseqüència es podrà sol·licitar la moratòria dels dos períodes de liquidació indicats, o només d’un d’ells.

Entre l’1 i el 10 de juliol es pot sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents al període de liquidació de juliol.

Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social

Abans de que hagin transcorregut els deu primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés, les empreses i autònoms que no tinguin en vigor l’ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social poden sol·licitar fins al 30 de juny de 2020 el ajornament del pagament dels deutes que s’hagin ingressar entre abril i juny de 2020, amb un interès del 0,5 per cent.

Resum. Les empreses podran sol·licitar ajornament

Entre l’1 i el 10 de maig, del període de liquidació d’abril.

Entre l’1 i el 10 de juny, del període de liquidació de maig.

Pel que fa als treballadors autònoms

Entre l’1 i el 10 de maig, del període de liquidació de maig.

Entre l’1 i el 10 de juny, del període de liquidació de juny.

Finalment recordar que no podran acollir-se a aquest tipus d’ajornament

Les empreses que tinguin un deute amb la Seguretat Social.

Les empreses que tinguin un ajornament en vigor pel període de liquidació anterior al mes de març.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies