Ets autònom? Això t’alegrarà el dia…

D&S autònom 2017

A DADES I SERVEIS t’informem que recentment s’han aprovat i publicat una sèrie de mesures encaminades a millorar la situació laboral dels autònoms i a fomentar aquest règim laboral. Tot seguit t’expliquem les principals mesures adoptades.

S’amplia de sis a 12 mesos la durada de la quota reduïda pels autònoms que es donin d’alta per primera vegada en aquest règim. En relació amb això, es disminueix de cinc a dos anys el període d’inactivitat per a poder tornar a gaudir d’aquesta quota reduïda (tarifa plana).  Entrarà en vigor l’u de gener de 2018.

És podrà compatibilitzar el cent per cent de la pensió amb el treball autònom quan, almenys, s’acrediti la contractació d’un treballador per compte aliena.

En la contractació indefinida del cònjuge, ascendents, descendents o parents, fins al segon grau, es bonificarà al cent per cent la quota empresarial de la Seguretat Social durant un període de 12 mesos.

El recàrrec per ingrés extemporani de la quota d’autònom durant el següent mes es rebaixarà a la meitat, del 20 per cent al deu per cent. Entrarà en vigor l’u de gener de 2018.

En els supòsits de pluriactivitat, la devolució de l’excés de cotització pel treballador autònom es realitzarà automàticament per la Tresoreria de la Seguretat Social.

S’incrementa de set a 12 anys l’edat dels menors a càrrec que possibiliten l’accés a la bonificació del cent per cent de la quota de contingències comunes durant dotze mesos.

S’estableix una bonificació per a les treballadores autònomes que havent cessat en l’activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, tornin a reincorporar-se a l’activitat en els dos anys següents al cessament. La quota per contingències comunes quedarà fixada en 50 euros, o el 80 per cent en els casos que s’opti per una base superior a la mínima. A més, s’elimina el requisit de substituir a la treballadora autònoma.

És podrà modificar la base de cotització fins a quatre vegades a l’any. Actualment només es pot modificar en dues ocasions.  Entrarà en vigor l’u de gener de 2018.

S’incorporarà dins el concepte d’accident de treball, l’accident “in itinere”.

Es permetran fins a tres altes i tres baixes per any natural, i aquestes tindran efectes des de l’inici o cessament de l’activitat enlloc de per mesos complets. Entrarà en vigor l’u de gener de 2018.

Possibilitat de deducció proporcional de les despeses de subministrament i manutenció vinculada a l’activitat, quan es desenvolupi l’activitat al mateix domicili particular. Entrarà en vigor l’u de gener de 2018.

Per a qualsevol aclariment no dubtis en posar-te en contacte amb DADES i SERVEIS.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies