Coneixes els Plans d’Igualtat per a les empreses?

D&S Igualtat 2018

A DADES i SERVEIS et recordem que el Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures que poden incidir en aspectes com ara l’accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball i prevenció contra l’assetjament dins de l’empresa.

Val a dir que l’article 14 de la Constitució assenyala que tots som iguals davant la llei sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

El dret d’igualtat  té dues manifestacions:

Igualtat en la Llei: S’ha d’entendre que la norma no actua de forma absoluta sinó que pot tractar de forma diferent situacions diferents sempre que hi hagi una justificació objectiva i raonable.

Igualtat en l’aplicació de la Llei: El seu compliment requereix que s’apliqui la norma de manera igual a qui es troba en la mateixa situació, sense que hi hagi diferències arbitràries.

La tutela del dret de la igualtat entre homes i dones pot ser demandada per qualsevol persona davant els tribunals fins i tot després d’acabar la relació en què suposadament s’ha produït la discriminació.

Per la seva banda, les empreses han de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, per això, han de negociar i, si s’escau, adoptar diverses mesures dirigides a evitar la discriminació entre dones i homes. En concret, s’estableixen les següents obligacions:

  1. Elaborar i aplicar els plans d’igualtat.
  2. Promoure les condicions de treball adequades per evitar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en el treball i entre elles arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i donant curs a les denúncies formulades pels que hagin estat objecte del mateix; i negociar amb els representants dels treballadors mesures com l’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, campanyes informatives o accions d’informació.

Per evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, les empreses estan obligades a negociar amb els representants dels treballadors diverses mesures que es concreten, en alguns casos, en un pla d’igualtat .

Així mateix, en el pla s’han de fixar els objectius, estratègies i sistemes d’avaluació del mateix.

Amb caràcter general, la seva elaboració i implantació a cada empresa és voluntària, excepte en els següents casos en què és obligatòria:

  1. Empreses que tinguin més de 250 treballadors, articulant en aquest cas el deure de negociar bé en el propi marc de negociació (si el conveni és d’àmbit empresarial) o bé mitjançant regles de complementarietat (si el seu àmbit és supraempresarial).
  2. S’hagi pactat la seva aplicació en el conveni col·lectiu.
  3. L’autoritat laboral hagués acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries pel pla d’igualtat.

Si tens qualsevol pregunta sobre aquesta qüestió, no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies