Coronavirus: Informació laboral d’interès

En relació als efectes provocats per la pandèmia per coronavirus, des de DADES i SERVEIS et volem fer arribar tot aquest seguit de consideracions.

Unes consideracions que estan subjectes als canvis que es poguessin produir en les properes hores i dies, ateses les noves indicacions que poguessin arribar des de les administracions que estan al capdavant d’aquesta crisi sanitària, fruit de l’evolució de l’emergència que viu el nostre país.

De la mateixa manera, qualsevol canvi que es produís te’l donaríem a conèixer per aquest mateix canal. Dit això, sàpigues que les empreses que necessitin obrir el dilluns caldria que contactessin amb el seu servei de prevenció de riscos laborals.

Tingues en compte, doncs:

 1. El coronavirus no podrà comportar acomiadaments, ni la implementació de permisos laborals sense remunerar, així com tampoc l’alteració de les vacances acordades.
 2. No obstant això, i seguint la recomanació del Departament de Treball es podrien implementar mesures de flexibilitat. L’empresa i els representants sindicals poden negociar la posada en marxa de sistemes de funcionament de caràcter intern per adaptar-se a la situació generada per la SARS-CoV- 2, com l’alteració de la jornada laboral, pactar vacances, crear borses d’hores…
 3. Recordem que continua l’obligatorietat de registrar la jornada, pagament de salaris, cotitzacions, aplicació de règims disciplinaris…
 4. Per altra banda, la normativa actual preveu que en cas de contraure el virus o haver de confinar, els treballadors tindran la consideració, amb caràcter excepcional, de situació assimilada a un accident de treball, de manera que cobraran una prestació del 75 per cent de la base reguladora del sou l’endemà de la baixa laboral, llevat que en el seu conveni col·lectiu es contempli un percentatge superior.

Teletreball

 1. La possibilitat de la realització de teletreball seria la mesura recomanada pels òrgans governamentals. S’ha fixat com una recomanació i no com una obligació, si bé hem de ser conscients de la idoneïtat de la mesura davant les circumstàncies excepcionals.
 2. No obstant, el treballador haurà de declarar i ser conscient de la necessitat de tenir un lloc adequat a casa per tal de dur a terme el teletreball, respectant les normes de prevenció, sense necessitat d’haver de córrer amb costos addicionals.

Empreses tancades pel Decret de força major

 1. En l’àmbit territorial de Catalunya, la necessitat de tancar una empresa o entitat i suspendre els contractes de treball de forma justificada per “causa de força major” és motiu per tramitar un Expedient de Regulació Temporal (ERTE).
 2. L’Expedient de suspensió de contractes per força major es tramita davant el Departament de Treball, tret que la mesura afecti centres de diverses comunitats autònomes. En aquest cas es tramitarà davant el Ministeri de Treball.
 3. La comunicació als treballadors i als seus representants es farà a través d’un escrit en el qual s’informa de la necessitat de tancar a causa de les circumstàncies que s’estan produint i a l’empara de la Resolució corresponent.
 4. La tramitació davant la Generalitat no requereix període de consultes. Només una sol·licitud en imprès oficial que no pot presentar-se telemàticament i que ha d’anar acompanyada d’un conjunt de documents relacionats en els arts. 47 i 51 ET i en el Reglament de Regulació d’Ocupació.
 5. La suspensió, es presenti quan es presenti, si és per força major, tindrà efectes des del fet causant del “tancament”.
 6. A diferència d’altres ERTES, en el cas de força major la mesura ha de ser acordada per l’autoritat laboral, prèvia audiència de la RLT i tràmit d’Inspecció.
 7. Els empleats perceben la prestació d’atur durant el temps en que s’apliqui la suspensió, però subsisteix l’obligació de cotitzar per contingències comunes.

Empreses tancades com a conseqüència del SARS-CoV- 2 i no força major

 1. També es podria tramitar l’ERTES. No obstant això, la tramitació seguirà el curs habitual. Per tant haurà de ser causal i seguir tota la tramitació amb el període de consultes amb els representants del treballadors.
 2. Quan davant causes indirectes hi hagi una impossibilitat de prestar els serveis que constitueixen l’objecte social de l’empresa s’hauria de tramitar l’ERTE per causes organitzatives, tècniques o de producció. (Per exemple, quan l’afectació pel coronavirus en empreses proveïdores provoqui manca d’aprovisionament de recursos necessaris o un descens de la demanda).
 3. En aquests supòsits l’ERTE s’iniciarà mitjançant una comunicació per escrit dirigida per l’empresari a la representació legal dels treballadors obrint el període de consultes. En aquesta comunicació l’empresari haurà de fer constar els punts següents: Les causes de les suspensions o reduccions de jornada. El nombre i classificació professional dels treballadors afectats per la mesura. Nombre i classificació professional dels treballadors empleats habitualment per l’empresa en l’últim any d’activitat. Concreció de les mesures de suspensió o reducció i criteris tinguts en compte per a la designació dels afectats.
 4. Si al centre de treball afectat no existissin representants dels treballadors aquests podran atribuir la seva representació a una comissió “ad hoc” amb un màxim de tres membres (escollits democràticament per ells). En qualsevol cas, la comunicació ha de preveure el calendari de suspensions dels contractes de treball o de les reduccions de jornada, individualitzant els dies concrets en que es veuran afectats cadascun dels treballadors.
 5. Després d’aquesta comunicació, l’empresari podrà procedir a notificar individualment als treballadors afectats l’aplicació de les mesures de suspensió o reducció.
 6. A diferència dels ERTES per força major aquesta mesura no ha de ser acordada per l’autoritat laboral sinó per l’empresari sota la fiscalització de l’autoritat laboral i la Inspecció de Treball.
 7. Els empleats perceben la prestació d’atur durant el temps en que s’apliqui la suspensió, però subsisteix l’obligació de cotitzar per contingències comunes.

Finalment et recordem que a DADES i SERVEIS tramitarem els Expedients de Suspensió de Contractes amb la major agilitat possible per als nostres clients i terceres empreses. Per la qual cosa estem disposició de qui necessiti els nostres serveis.

De la mateixa manera, dir-te que estem molt atents a les indicacions tant de Treball com de la Inspecció de Treball, per tant no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol aclariment que necessitis.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies