“A la declaració de la renda em tornen diners, quina alegria!” Vet aquí la importància del model 145

D&S Renda 2017

A DADES i SERVEIS et recordem que el model 145 és el document mitjançant el qual comuniquem les nostres dades censals i personals a Hisenda, per tal de que la retenció a la nòmina s’ajusti a la nostra situació personal o familiar. En aquest document es manifesten situacions com: l’estat civil, si tenim fills, si tenim al nostre càrrec persones discapacitades…

Sovint ens trobem amb persones que ens comenten que enguany la declaració de la renda els hi ha tornat diners o d’altres, aquests menys eufòrics, aquí els ha sortit a pagar. Moltes vegades les variacions inesperades poden tenir a veure en si l’empresa ha retingut correctament el teu IRPF o no.

L’objectiu de les retencions a compte, les quals no deixen de ser una bestreta del pagament a la declaració de la renda, és que el treballador a l’hora de confeccionar l’any següent la seva declaració, tingui un resultat que s’apropi a zero, tot i que no és un objectiu fàcil.

Les retencions a compte que fan les empreses venen condicionades per molts factors: tipus de contractes, quantia dels salaris, situacions personals i familiars dels treballadors…

Què fa, doncs, que en ocasions al final de l’exercici augmenti o disminueixi molt la meva retenció tot i haver tingut contracte durant tot l’any?

La majoria de les empreses fan una estimació anual del total a cobrar per cadascun dels treballadors. S’hi tenen en compte conceptes com la paga extraordinària, incentius, bonus, etc… tot i així pot passar que en algun moment es cobri un complement que no estava previst. En aquests casos es recalcularà la retenció i l’empresa procedirà a la seva regularització (hi està obligada). D’aquí ve que, de vegades, ens trobem amb aquests ensurts de pujades inesperades en la retenció.

Pot retenir-me l’empresa més del que està legalment establert?

No. A no ser que el treballador hagi sol·licitat per escrit que se li apliqui una retenció més gran.

Pot l’empresa aplicar-me una retenció menor de la que em correspondria?

No, ja que està obligada a retenir conforme a la Llei i l’Agència Tributària. En cas contrari se li podrien reclamar les retencions no satisfetes per compte de la teva nòmina.

 

L’empresa està obligada a retenir quan un treballador no té l’obligació de fer la renda?

Si. L’obligació de retenir està en funció dels teus ingressos; pot ser que la teva retenció sigui igual a zero.

Habitualment quan al llarg de l’any un treballador presta serveis per a dos o més ocupadors a l’any següent la declaració de la renda li surt a pagar, per què?

L’explicació, en part, ve donada per un tema de precisió en la retenció. Normalment cada empresa fa una estimació de salaris que es cobraran a la pròpia empresa i farà una retenció en funció d’aquests salaris. Per tant, l’altra empresa no té constància de si ha tingut o no més ingressos. En aquests casos és recomanable que si un treballador presta serveis per a diverses empreses en un mateix any ho comuniqui a l’empresa i es rectifiqui el seu percentatge de retenció, sinó serà molt probable que la declaració li surti a pagar.

En el cas que l’empresa em retingui erròniament pot esmenar el seu error a canvi de retenir-me més posteriorment?

Hi ha sentències en les què, tot i haver estat fallada imputable l’empresa, els jutges han entès que aquesta pot detreure de les nòmines dels treballadors afectats les quanties restants per arribar a la suma de les retencions adequades.

Aquests casos no els hem de confondre amb les regularitzacions obligatòries per haver cobrat una quantitat superior a l’estimada, per exemple: un premi de vinculació, una comissió, una complement salarial nou, etc…

Per concloure, una última recomanació: és important que les empreses estiguin correctament informades de totes les circumstàncies personals i familiars dels treballadors tenint al dia el model 145 i retenint, així, el que correspongui.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest assumpte no dubtis en posar-te en contacte amb DADES i SERVEIS.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies