El dret a dues setmanes seguides de vacances… mite o realitat?

vacaciones

A DADES i SERVEIS et recordem que el dret dels treballadors a unes vacances retribuïdes està reconegut constitucionalment. I no només això, sinó que ha estat declarat com a principi del dret social comunitari associat a la garantia de seguretat i salut dels treballadors.

És, doncs, quelcom irrenunciable i indisponible i, en principi, no és substituïble per compensació econòmica.

La fixació de les vacances s’ha de fer de comú acord entre l’empresari i el treballador. Tot atenent al que estableixin, si s’escau, els convenis col·lectius sobre planificació anual de les vacances.

Respecte a la durada, la llei assenyala que les vacances anuals retribuïdes no poden ser, en cap cas, inferiors a 30 dies naturals.

El nombre de dies de vacances a que té dret un treballador es va definint a mesura que transcorre cada jornada laboral i pot gaudir-se proporcionalment en funció del temps treballat, no és necessari que s’hagi complert l’any. El càlcul del període meritat es fa, normalment, considerant que si el període complet de vacances és de 30 dies naturals per any de servei, corresponen a cada mes o fracció 2,5 dies de vacances.

Cada empresa pot establir el seu propi calendari de vacances. Ara bé, el treballador ha de conèixer les dates que li pertoquen amb dos mesos d’antelació a la seva realització. Llavors, doncs, un empleat té o no dret a disposar de dues setmanes seguides de vacances? En aquest cas, i per respondre a la pregunta, hauríem de llegir el que diu l’article 8 OIT quan afirma que “sempre que per la durada dels seus serveis la persona interessada tingui dret a aquest període, una de les fraccions ha de consistir, almenys , en dues setmanes laborables ininterrompudes”. D’altra banda s’hauria de tenir present quina és la jurisprudència que, en aquest cas, és la de permetre gaudir de dues setmanes de vacances consecutives.

Finalment recorda que la transgressió de les normes i els límits legals o pactats sobre vacances es considera infracció greu en l’ordre laboral. Aquesta conducta se sanciona amb una multa que parteix dels 626 euros i pot arribar fins als 6.250 euros. A DADES i SERVEIS restem a la teva disposició per a qualsevol consulta o aclariment en relació a aquest assumpte.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies