Els autònoms que viuen i treballen en pobles petits estan d’enhorabona

A DADES i SERVEIS t’informem que, tal i com es recull als Pressupostos Generals de l’Estat de 2018, s’ha ampliat la  tarifa plana per a autònoms de municipis petits. Així, doncs, a partir de l’1 d’agost de 2018 s’ha ampliat en 12 mesos l’aplicació de la «tarifa plana» de 50 euros per als autònoms que desenvolupin la seva activitat en un municipi amb menys de 5.000 habitants.

 

Fins a la publicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, LPGE, la bonificació consistia en que els treballadors autònoms que causaven alta inicial o no havien estat en situació d’alta en els dos anys immediatament anteriors gaudien de la següent bonificació:

 

Quota reduïda inicial, durant els 12 mesos immediatament següents a la data de l’alta, de: 50 euros mensuals, en el cas que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui o el 80 per cent de la quota per contingències comunes, si s’opta per una base de cotització superior a la mínima que els hi pertoca.

 

Els 12 mesos següents i fins a completar un període màxim de 24 mesos després de la data de l’alta, s’aplicava una reducció i bonificació sobre la quota per contingències comunes  en funció de l’escala següent:

 

  • Del mes 13 a 18 – 6 mesos – reducció del 50 per cent de la quota
  • Del mes 19 al 21 – 3 mesos – reducció del 30 per cent de la quota
  • Del mes 22 al 24 – 3 mesos – bonificació del 30 per cent de la quota

 

Els autònoms menors de 30 anys (o sigui, fins a 29 anys) i, en el cas de dones, menors de 35 (fins a 34)  tindran dret a una bonificació addicional equivalent al 30 per cent, sobre la quota per contingències comunes durant 12 mesos més.

 

En el supòsit que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi on el padró municipal actualitzat a l’inici de l’activitat hi constin menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d’aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, establertes en els dos primers paràgrafs d’aquest apartat, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no són aplicables les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial previstes en els casos anteriors.

 

Per beneficiar-se d’aquestes reduccions durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom, haurà de:

 

1r) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

 

2n) Estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les hisendes forals. El lloc de desenvolupament de l’activitat declarada ha de correspondre a un municipi amb menys de 5.000 habitants.

 

3r) Mantenir l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en el reiterat municipi en els dos anys següents a l’alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que causa el dret a l’incentiu previst en aquest article; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a aquesta alta.

 

En cas de no complir aquests requisits, el treballador per compte propi o autònom haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats deixades d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del dia primer del mes següent en que quedi acreditat tal incompliment.

 

Si necessites més informació o tens qualsevol pregunta, no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies