ERTO. Dades i Serveis respon

Aquests dies són moltes i molt variades les consultes que ens fan arribar els nostres clients. Una necessitat d’informació comprensible i plenament justificada davant l’emergència sanitària que viu el país per la pandèmia per coronavirus. Una crisi que està tenint una incidència directa, i fins ara desconeguda, a la vida de les persones i l’economia del país.

En aquest article hem recopilat i donat resposta a tot un seguit de conceptes bàsics.

Què és un ERTO? Un ERTO, expedient de regulació d’ocupació temporal, permet suspendre de forma temporal els contractes dels treballadors afectats, alhora que contempla la seva reincorporació quan es reactivi l’activitat. En el cas de força major té una tramitació especial ja que no és necessari l’acord amb els treballadors o els seus representants i queda sota l’autorització de l’administració laboral.

Què és la força major? L’existència de força major l’ha de validar l’autoritat laboral. El procediment s’iniciarà mitjançant la sol·licitud de l’empresa, acompanyada de les proves que estimi necessàries.  De manera simultània es comunicarà aquest fet als representants legals dels treballadors, els quals tenen la condició de part interessada en la totalitat de la tramitació del procediment.

Quan hi ha força major?

Durant l’actual estat d’alarma pel coronavirus la causa de força major vindria determinada per aquests supòsits:

– Suspensió o cancel·lació d’activitats.

– Tancament temporal de locals d’afluència pública.

– Restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies.

– Manca de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.

– Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventives decretades per l’autoritat sanitària que quedin degudament acreditades.

Quan es pot aplicar un ERTO? Un ERTO per causa de força major es pot aplicar a partir del moment en què es produeix la causa de força major. Ara bé, haurà de ser constatada per l’autoritat laboral. S’aplicarà independentment al nombre de treballadors de l’empresa i del nombre d’afectats per la suspensió. La resolució de l’autoritat laboral s’ha de dictar en el termini de cinc dies des de la sol·licitud i s’ha de limitar a constatar l’existència de la força major. Un cop notificada i constatada la causa, l’empresa ha de comunicar la decisió final tant als treballadors com a l’autoritat laboral.

Quin percentatge del sou han de cobrar els afectats per un ERTO? Els treballadors afectats per una suspensió temporal d’ocupació motivada pel coronavirus perceben la prestació per desocupació. La quantitat és del 70 per cent de la base reguladora de la seva cotització a la Seguretat Social durant els primers 180 dies. A partir del dia 181 de suspensió del contracte, els empleats comencen a percebre el 50 per cent de la base reguladora.

¿Com afecta un ERTO a la prestació de l’atur?

– Es reconeix la prestació per desocupació, encara que el treballador no tingui el període d’ocupació mínim cotitzat.

– No es computa el temps en què es percebi la prestació per atur de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les esmentades circumstàncies extraordinàries, a l’efecte de còmput màxim de la prestació.

– La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de la reducció temporal de la jornada de treball.

– De forma excepcional, i a causa del tancament de les oficines d’ocupació, la presentació de les sol·licituds d’alta inicial, represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent.

Què passa amb les cotitzacions? En un ERTO per força major s’aplica l’exoneració de les quotes empresarials de la Seguretat Social segons el nombre de treballadors que estiguessin donats d’alta el 29 de febrer de 2020. Amb aquests trams:

Menys 50 treballadors: cent per cent d’exoneració.

50 o més treballadors: 75 per cent d’exoneració.

Per als treballadors aquest període té la consideració com a efectivament cotitzat a tots els efectes.

Important. S’estableix una salvaguarda d’ocupació consistent en el compromís per part de l’empresa de mantenir el nivell d’ocupació durant un termini de sis mesos, des de la data de represa de l’activitat.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies