Estàs al cas de les noves cotitzacions a la Seguretat Social?

D&S Seguretat Social 2017

A DADES i SERVEIS et recordem que, tot i que encara seguim sense pressupostos generals, si que s’han publicat ja les ordres anuals de cotització a la Seguretat Social: L’Ordre ESS/106/2017, publicada al BOE aquest 11 de febrer, desenvolupa les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2017, amb efectes des de l’1 de gener.

L’Ordre actualitza les quanties del límit màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que el tinguin establert. I les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d’ells, per aplicar els increments del tres per cent respecte a les vigents l’any 2016.

També actualitza, en general, les bases mínimes, que anualment augmenten en la mateixa proporció en què ho fa el salari mínim interprofessional: un vuit per cent.

Aquelles bases de cotització que no puguin ser actualitzades en virtut del RD-Llei 3/2016, resulta d’aplicació el contingut de l’article 115 de la Llei 48/2015 del Pressupost General de l’Estat (PGE), a causa de la pròrroga automàtica dels pressupostos de l’exercici 2016 fins a la aprovació dels corresponents per l’any 2017.

A continuació destaquem les principals novetats pel que fa a les quanties:

Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

Es mantenen els tipus de cotització existents l’any 2016.

La base mínima de cotització es manté en la mateixa quantia de l’any anterior: 893,10 euros mensuals.

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2016 i de manera simultània ha tingut contractats deu o més treballadors per compte d’altres, així com la de l’autònom societari s’incrementen en un vuit per cent, quedant establerta en 1.152,90 euros mensuals.

La base màxima de cotització s’ha incrementat en un tres per cent, quedant establerta en 3.751,20 euros mensuals.

La base de cotització per a autònoms que a 1 de gener de 2017 siguin menors de 47 anys d’edat serà la triada per aquests, dins dels límits que representen les bases mínima i màxima.

Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització al mes de desembre de 2016 hagi estat igual o superior a 1.964,70 euros mensuals, o causin alta en aquest règim especial.

Pel que fa a aquells treballadors autònoms que a 1 de gener de 2017 tenien 47 anys d’edat cal dir que si la seva base de cotització fos inferior a 1.964,70 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2017, i produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any. O que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat. En aquest cas no existirà aquesta limitació.

Els treballadors autònoms que, en raó del seu treball per compte d’altres desenvolupat simultàniament, hagin cotitzat el 2016, respecte de contingències comunes en règim de pluriactivitat i tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el Règim General, així com les efectuades en el règim especial, per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros tindran dret a una devolució del 50 per cent de l’excés en què les seves cotitzacions ingressades superin l’esmentada quantia. Amb el límit del 50 per cent de les quotes ingressades en el règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria. La devolució s’efectuarà a instància de l’interessat, que haurà de formular-la en els quatre primers mesos de 2017.

Règim General de la Seguretat Social (RGSS)

El límit màxim de les bases de cotització al règim general és de 3.751,20 euros mensuals.

El límit mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) vigent en cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 825,60 euros mensuals, que suposa un increment del vuit per cent.

Les bases màximes per a la cotització per contingències comunes per als grups de cotització de l’u a al set és de 3.751,20 euros al mes, i per als grups del vuit a l’11 és de 125,04 euros al mes.

La base mínima per a la cotització per contingències comunes és de 1.152,90 euros al mes per al grup u de cotització; de 956,10 euros al mes per al grup dos; de 831,60 euros al mes per al grup tres i de 825,60 euros al mes per als grups de cotització del quatre al set. La base mínima per als grups de cotització del vuit 8 a l’11 és de 27,52 euros al dia.

La base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories professionals dels artistes i les bases de cotització a compte per a determinar la seva cotització s’han incrementat en un tres per cent respecte a les vigents a l’any 2016, igual que per als professionals taurins.

Es mantenen els tipus de cotització al RGSS existents l’any 2016, així com els tipus de la cotització addicional per hores extraordinàries.

Sistema especial pels treballadors per compte d’altres agraris, establert al RGSS

Les bases màximes per contingències tant comunes com professionals durant els períodes d’activitat s’han incrementat en un tres per cent, i les bases mínimes en un vuit per cent.

L’any 2017 la base mensual de cotització aplicable per als treballadors per compte aliè inclosos en aquest sistema especial durant els períodes d’inactivitat serà de 825,60 euros (més vuit per cent).

El tipus de cotització per contingències comunes, aplicable durant els períodes d’activitat als treballadors enquadrats en els grups de cotització del dos a l’11, és del 22,9 per cent, essent el 18,2 per cent a càrrec de l’empresa i el 4,7 per cent a càrrec del treballador.

Cotització sistema especial per a treballadors de la llar establert en el RGSS

Les bases de cotització per contingències comunes s’han incrementat en un vuit per cent a partir de l’1 de gener de 2017, i el tipus de cotització per contingències comunes serà el 26,5 per cent, essent el 22,1 per cent a càrrec de l’ocupador i el 4,4 per cent a càrrec de l’empleat.

Cotització en els supòsits de contractes a temps parcial

A partir de l’1 de gener de 2017 les bases mínimes de cotització per contingències comunes per hores aplicables als contractes de treball a temps parcial s’incrementen en un vuit per cent respecte a 2016.

La bases mínimes mensuals de cotització per contingències comunes i professionals dels socis treballadors de cooperatives de treball associat que hagin optat en els seus estatuts per assimilar els socis treballadors a treballadors per compte d’altres, inclosos en raó de l’activitat de la cooperativa en el règim general, en el règim especial dels treballadors del mar o en el règim especial per a la mineria del carbó, en els supòsits de prestació de serveis a temps parcial s’incrementen en un vuit per cent respecte a 2016.

Si tens qualsevol dubte sobre aquest assumpte no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies