Principals novetats del Pla General Comptable

A DADES i SERVEIS et recordem que el Reial decret llei 1/2021, del 12 de gener, modifica el Pla General Comptable per a adaptar-lo als criteris que ha adoptat la Unió Europea. En concret, pel que fa a aspectes en matèria d’instruments financers i en relació amb els ingressos ordinaris procedents de contractes amb clients (NIIF-UE 9 i NIIF-UE 15).

Modificació del Pla General

Aquesta modificació busca adaptar la norma de registre i valoració “Instruments financers” i la norma de registre i valoració “Ingressos per vendes i prestació de serveis” a la NIIF-UE 9 i amb la NIIF-UE 15. Entre els canvis introduïts caldria destacar:

La Norma Internacional d’Informació Financera-UE 9 disposa que tots els actius financers s’han de valorar a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys, llevat de les inversions en empreses del grup, multigrup i associades, i els actius financers que tinguin les característiques o trets econòmics d’un préstec ordinari o comú, sempre que es gestionin amb un determinat propòsit o model de negoci.

Els acords bàsics de préstec s’inclouran en la cartera de “Cost amortitzat”, si l’empresa gestiona aquests actius, amb l’objectiu de percebre els fluxos d’efectiu derivats de l’execució del contracte.

S’ha inclòs una quarta cartera d’actius financers a cost per comptabilitzar en els comptes anuals individuals les inversions en empreses del grup, multigrup i associades

Pel que fa a la NIIF-UE 15, la modificació que es porta a terme consisteix a incorporar en el Pla General de Comptabilitat el principi bàsic consistent a reconèixer els ingressos quan es produeixi la transferència del control dels béns o serveis compromesos amb el client i per l’import que s’espera rebre d’aquest últim, a partir d’un procés seqüencial d’etapes, per al seu posterior desenvolupament en una resolució de l’ICAC.

Modificació del Pla General Comptable de petites i mitjanes empreses

Introdueix la regulació sobre el valor raonable, el criteri per comptabilitzar l’aplicació del resultat en el soci, amb l’adequat criteri de presentació de les emissions de capital i la norma d’elaboració de la memòria.

Modificació de les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats

Es modifica en línia amb els canvis inclosos en els comptes individuals; bàsicament, per revisar els models de comptes anuals arran del canvi de denominació de la cartera dels ”Actius financers disponibles per a la venda” i amb l’objectiu d’introduir els mateixos requeriments d’informació que s’han establert a nivell individual en relació amb el tractament comptable dels instruments financers i el reconeixement d’ingressos per vendes de béns i prestació de serveis.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies