Ets empresari/a? No descuidis les teves obligacions bàsiques en matèria fiscal

A DADES i SERVEIS et recordem algunes de les obligacions bàsiques en matèria fiscal que, com a empresari, cal que tinguis present:

Alta o baixa al cens d’empresaris. Quan iniciïs l’activitat econòmica o la finalitzis, has de presentar el model 036 o 037. En el supòsit que aturis l’activitat del teu negoci, cal saber que si no et dones de baixa del cens d’empresaris seguiràs tenint les mateixes obligacions fiscals.

Llibre de registre. Amb caràcter general, tots els empresaris han de disposar del llibre registre de factures emeses, rebudes, de béns d’inversió i, en determinats casos,  d’operacions intracomunitàries específiques. En cas que la comptabilitat de la teva empresa o negoci la confeccionem nosaltres, no t’has de preocupar ja que el nostre programari elabora aquests llibres registre.

Obligacions registrals. Les societats mercantils, finalitzat l’exercici fiscal estan obligades a presentar els comptes anuals en el termini de tres mesos des de la finalització de l’exercici.

Legalitzar els llibres de comptabilitat com a màxim quatre mesos des del tancament de l’exercici.

Convocar la junta general ordinària per a l’aprovació dels comptes anuals en el termini de sis mesos des del tancament de l’exercici.

Dipositar els comptes anuals aprovats al Registre Mercantil en el termini d’un mes des de la seva aprovació.

Retencions. A determinats col·lectius i per a determinats conceptes has de practicar una retenció a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, IRPF o de l’Impost de Societats, IS. Aquestes són les retencions més habituals vigents per a l’any 2019:

Arrendaments i subarrendaments: 19 per cent.

Professionals: 15 per cent.

Rendiments per impartir cursos o seminaris: 15 per cent.

Retribucions a consellers i administradors: 35 o 19 per cent si la xifra de negocis supera els 100.000 euros.

A més a més, en funció de la naturalesa de l’activitat i de la forma jurídica que s’hagi adoptat per a dur-la a terme, periòdicament s’han de de presentar liquidacions dels impostos corresponents. Amb caràcter general, aquest és el calendari del contribuent:

 

IVA i pagaments a compte de l’IRPF (Models 303 i 130/131): Trimestralment, de l’1 al 20 d’abril, de l’1 al 20 de juliol, de l’1 al 20 d’octubre i de l’1 al 30 de gener l’últim trimestre. Resum anual de l’1 al 30 de gener.

Pagaments a compte de l’Impost de Societats (Model 202): De l’1 al 20 d’abril, de l’1 al 20 d’octubre i de l’1 al 20 de desembre.

Retencions dels lloguers de societats (Model 115): Trimestralment, de l’1 al 20 d’abril, de l’1 al 20 de juliol, de l’1 al 20 d’octubre i de l’1 al 20 de gener. Resum anual, de l’1 al 31 de gener.

Retencions de l’IRPF de nòmines i professionals, (model 111): Trimestralment, de l’1 al 20 d’abril, de l’1 al 20 de juliol, de l’1 al 20 d’octubre i de l’1 al 20 de gener. Resum anual de l’1 al 31 de gener.

Impost de Societats (Model 200): Anual, de l’1 al 25 de juliol (quan l’exercici fiscal correspon a l’any natural).

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies