Ets empresari? No et descuidis de les teves obligacions bàsiques

D&S Empresari 2017

A DADES i SERVEIS et recordem algunes de les obligacions més bàsiques en matèria laboral i de Seguretat Social que, com a empresari, cal que tinguis present:

 • Alta del treballador: Les comunicacions d’alta del treballador a la Seguretat Social s’han de fer amb caràcter previ a l’inici de l’activitat.
 • Contractes temporals: Per norma general tots els contractes han de ser indefinits. Excepcionalment la llei contempla la possibilitat de contractar a treballadors amb caràcter temporal en els següents supòsits:
  1. Per la realització d’un obra o servei determinat.
  2. Quan ho exigeixin les circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excessos de comandes.
  3. Per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de feina.
 • Persones amb discapacitat: Les empreses amb una plantilla de 50 o més treballadors estan obligades, a que d’entre ells, al menys un dos per cent siguin persones amb discapacitat.
 • Llibre de visites: Actualment no és necessari que en cada centre de treball de la empresa existeixi el Llibre de visites.
 • Prevenció de riscos laborals: L’empresari està obligat a prendre les mesures legalment establertes per a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i que son bàsicament:
  1. Pla de prevenció i riscos laborals i avaluació dels riscos.
  2. Planificació de les activitats de prevenció.
  3. Informació, consulta i participació dels treballadors.
  4. Formació dels treballadors.
  5. Vigilància i control de la salut

La funció inspectora en matèria de prevenció de riscos laborals correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social i als tècnics habilitats en matèria de prevenció de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya. L’incompliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals pot comportar sancions econòmiques des de 40 fins a 819.780 euros.

 • Protecció de dades de caràcter personal: L’empresari està obligat al compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) pel que fa al tractament de les dades personals de les persones físiques. La LOPD afecta a las persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions…) a les persones físiques (treballadors autònoms) i a les administracions públiques. Estaran sotmeses a la LOPD sempre que posseeixin dades de caràcter personal de persones (noms, cognoms, adreça, DNI, número de la Seguridad Social, fotografies…). L’incompliment de la normativa pot suposar sancions des de 600 fins a 600.000 euros.

 

Registre de la jornada laboral: L’empresari està obligat a registrar la jornada de tots els treballadors tant a temps parcial com a temps complert. Des del 2013 i després del RD-Llei 16/2013, de 20 de desembre,  l’empresari té l’obligació de portar el còmput de les hores dels seus treballadors a temps parcial. A partir de la sentència del 4 de desembre de 2015 de l’Audiència Nacional s’obliga a tots els empresaris a registrar la jornada dels treballadors a temps complerts. L’incompliment de la normativa pot suposar sancions des de 60 fins a 626 euros. En cas que el treballador sigui a temps parcial la sanció serà la transformació del contracte a temps complert.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies