He rebut una donació, quins impostos he de pagar?

A DADES i SERVEIS et recordem que el receptor d’una donació, tant sigui aquesta en metàl·lic com no,  ha de satisfer l’impost corresponent en base al valor de la donació rebuda.

L’Impost sobre les donacions és lleugerament progressiu amb comparació amb d’altres tributs, i en funció del parentiu entre el donant i el donatari s’hauran d’aplicar uns coeficients multiplicadors.

Hi ha dues tarifes: la general i la reduïda.

Quan la donació és realitzi a favor del cònjuge o parella estable o ascendents i descendents en línia directa i s’hagi formalitzat en escriptura pública en el termini d’un mes,  podrem aplicar la tarifa reduïda, en cas contrari haurem d’aplicar la general.

El tipus inicial de la tarifa general és el set per cent per als primers 50.000 euros rebuts, augmentant progressivament fins arribar al 32 per cent per a donacions de més de 800.000 euros.

En el cas de la tarifa reduïda, per als primers 200.000 euros rebuts haurem de satisfer el cinc per cent, fins a 600.000 euros el set per cent i la resta tributarà al nou per cent.

Es preveuen reduccions a la base imposable per tal de reduir la càrrega fiscal en determinades situacions.

Així, doncs, podrem aplicar reduccions en aquests supòsits:

  • Donació d’un negoci empresarial o professional: reducció d’un 95 per cent del valor nèt de la totalitat dels elements patrimonials afectes a una activitat empresarial o professional, sempre que qui rebi la donació sigui el cònjuge, parella estable, descendent o ascendent o col·lateral fins al tercer grau.
  • Donació de participacions en entitats: reducció d’un 95 per cent al cònjuge, parella estable, descendent o ascendent o col·lateral fins al tercer grau, del valor de les participacions en entitats amb cotització en mercats organitzats o no.
  • Donació de diners en metàl·lic per constituir o adquirir un negoci professional o una empresa o per adquirir participacions en entitats: reducció d’un 95 per cent de l’import donat amb una reducció màxima de 125.000 euros a favor de descendents.
  • Donació de béns del patrimoni cultural: reducció del 95 per cent del valor dels béns culturals d’interès nacional i dels béns mobles catalogats al patrimoni cultural català.
  • Donació d’un habitatge que ha de constituir l’habitatge habitual o per la donació de diners per a l’adquisició d’aquest primer habitatge: reducció del 95 per cent del valor de l’habitatge que hagi de constituir el primer domicili habitual o del valor dels diners donats en aquest concepte. La reducció màxima és de 60.000 euros.

A més, el donatari no podrà tenir més de 36 anys ni una base imposable menys el mínim personal i familiar superior a 30.000 euros, a l’última declaració de la renda presentada.

Tingues en compte que cada cas s’ha d’estudiar amb detall per a determinar el compliment de tots els requisits ja que existeixen regles addicionals per a poder aplicar aquestes reduccions.

Si tens qualsevol pregunta sobre aquesta qüestió, no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies