Nova convocatòria d’ajuts a autònoms i microempreses

A DADES i SERVEIS t’informem que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, davant la previsió d’una nova convocatòria dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la Covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d’una microempresa, ha publicat al DOGC, amb data 27 de novembre, l’ordre mitjançant la qual s’obre un termini per inscriure-s’hi amb caràcter previ a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria, que permetrà a les persones inscrites optar a l’ajut, sempre que compleixen els requisits establerts.

Aquesta inscripció prèvia no atorga preferència, però és condició necessària per a poder percebre l’ajut extraordinari, així com complir amb els requisits que es fixin per a la seva concessió.

Qui pot fer la inscripció prèvia

 • Empresaris titulars de l’activitat donats d’alta al RETA o en una mutualitat, com sistema alternatiu al RETA, amb el límit de sis persones treballadores (inclou autònoms i persones contractades) de mitjana l’any anterior a la convocatòria.
 • Treballadors donats d’alta al RETA o mutualitat alternativa que hagin constituït una empresa amb personalitat jurídica o cooperativa amb un màxim de tres socis, prenent com a referència la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El nombre de socis i treballadors per compte d’altri no pot ser superior a sis de mitjana, segons la xifra de l’any anterior a la convocatòria.

Requisits per accedir a la inscripció prèvia

 • Tenir el domicili fiscal a Catalunya.
 • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
 • Base imposable a la darrera declaració de la renda inferior a 35.000 euros en tributació individual. En cas de tributació conjunta, igual quantia amb relació a la base imposable corresponent al sol·licitant.
 • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no pot superar els 13.125 euros.
 • Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.
 • No tenir ajuts atorgats, d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la Covid-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms, persona física, i autònoms que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la Covid-19.

Termini de presentació

 • Es podrà presentar des de les 9 hores del dia 30 de novembre fins a les 15 hores del dia 7 de desembre.

Procediment

 • S’ha de formalitzar exclusivament a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.
 • El formulari específic estarà disponible al portal de tramitació Canal Empresa.
 • S’ha de presentar electrònicament. Cada autònom pot presentar un únic formulari i per a una sola activitat econòmica, ja sigui com a persona física, com a soci d’una microempresa o com a soci d’una cooperativa. En el cas que la mateixa persona interessada presenti diversos formularis d’inscripció prèvia, únicament es considerarà vàlid el darrer dels presentats.
 • Sistemes d’identificació admesos: idCAT, idCAT Mòbil, DNI electrònic i altres certificats qualificats.

 

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies