Quina és la responsabilitat personal de l’Administrador amb la Seguretat Social pels deutes de l’empresa?

D&S Seguretat Social 2018

A DADES i SERVEIS et recordem que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) podria derivar responsabilitat personal als administradors d’una societat mercantil sense necessitat de que hi hagi un pronunciament judicial pels deutes en matèria de seguretat social.

L’article que habilita aquesta situació és el 367 de la Llei de Societats de Capital, LSC. Responsabilitat solidària dels administradors: “Respondran solidàriament de les obligacions socials posteriors a l’esdeveniment de la causa legal de dissolució els administradors que incompleixin l’obligació de convocar en el termini de dos mesos la junta general perquè adopti, si s’escau, l’acord de dissolució, així com els administradors que no sol·licitin la dissolució judicial o, si procedís, el concurs de la societat, en el termini de dos mesos a comptar de la data prevista per a la celebració de la junta, quan aquesta no s’hagi constituït, o des del dia de la junta, quan l’acord hagués estat contrari a la dissolució”.

La TGSS disposa de dues vies per exigir aquests deutes: via judicial o directament en via recordatòria. Per tant, quan l’administrador incompleix aquesta obligació i té deutes amb la TGSS es donen les premisses per tal de que aquesta inicií la derivació de responsabilitat davant l’actuació de l’administrador. No obstant això, s’haurien de complir els següents punts:

  1. Necessitat de que concorri causa de dissolució de la societat.
  2. Quan hi ha causa de dissolució? L’article 363.1 de la LSC estableix que “1. La societat de capital s’ha de dissoldre: d) per pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, tret que aquest s’augmenti o es redueixi en la mesura suficient. I sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs.
  3. Com ho acredita la TGSS? Doncs mitjançant balanços de situació o qualsevol altra forma indirecta que justifiqui la causa legal.
  4. Si no té les proves necessàries no pot traslladar aquesta responsabilitat als administradors. És a dir, el fet d’impagament de les quotes no és suficient per derivar la responsabilitat als administradors.
  5. Actuació/omissió dolosa o negligent de l’administrador en l’exercici del seu càrrec que derivaria de l’incompliment de l’article 367 de la LSC. No convocar Junta General per dissoldre la societat o en tot cas sol·licitar concurs.
  6. Existència de relació de causalitat entre l’actuació de l’administrador i el deute. En aquest cas, es respondrà dels deutes a partir del moment en que es doni la causa legal de dissolució.

Si necessites qualsevol aclariment sobre aquest assumpte no dubtis a consultar-nos.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies