Quins drets tenen els treballadors durant la jornada electoral del 28 d’abril?

A DADES i SERVEIS et recordem que s’ha publicat l’Ordre TSF/63/2019 per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a facilitar que els qui el dia 28 d’abril, amb motiu de les eleccions generals, treballin puguin exercir el seu dret de vot.

En ser diumenge, les empreses han de concedir als empleats que aquell dia treballin un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, que és en tot cas retribuït i no recuperable, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.

Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor, i tinguin obligació de treballar el dia de la votació, tenen dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació. I, també, d’un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor i que sí que gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït de les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.

Els treballadors que acreditin la condició d’apoderats i que no gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Personal al servei de l’administració

El personal que presta serveis a l’administració de la Generalitat, a les administracions locals de Catalunya i en els seus organismes autònoms, o a l’administració general de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, té dret als mateixos permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les esmentades més amunt.

Tots aquests permisos s’han de retribuir amb el salari que correspondria com si s’hagués treballat normalment.

L’Ordre TSF/63/2019 fa les següents precisions:

  • Si coincideix entre dues i quatre hores: permís retribuït de dues hores.
  • Si coincideix entre quatre o més hores: el permís retribuït serà de quatre hores.
  • Si coincideix un màxim de dues hores: no hi ha dret a permís retribuït.

Pel que fa a la possibilitat de canvi de torn si s’hagués de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral cal saber que l’empresari, a petició de la persona interessada, ha de canviar-li el torn per tal que pugui descansar la nit anterior a les eleccions.

La durada del permís s’haurà de reduir proporcionalment a la jornada realitzada en aquells casos en què el treballador realitzi el dia de la votació una jornada inferior a l’habitual.

El membre de mesa electoral o interventor que hagués de treballar en el torn de nit a la jornada immediatament anterior a les eleccions, l’Ordre estableix l’obligació de que, a la seva sol·licitud, caldrà canviar-los el torn a aquesta jornada perquè puguin descansar la nit abans.

Permís de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que correspongui, per a les persones que hagin de realitzar funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions que els dificultin exercir el dret de sufragi o perquè puguin formular la corresponent sol·licitud de certificació necessària per emetre el seu vot per correu.

L’empresa determinarà el moment de la utilització del permís per exercir el dret a vot i en tot moment aquesta disposa del dret a demanar el justificant d’haver votat. El justificant l’emetrà el president de la mesa.

Si et convé més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies