Quins drets tenen els treballadors el 21-D?

D&S votar 2017

A DADES i SERVEIS et recordem que l’1 de desembre es va publicar l’Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre, per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017, que ve a desenvolupar el contingut de l’article 24 del Reial Decret 953/2017, de 31 d’octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya.

El dia de les eleccions, en aquelles localitats en què no sigui dia festiu, les empreses han de concedir als treballadors i treballadores que tinguin la condició d’electors, i tinguin obligació de treballar en aquesta data, un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, que és en tot cas retribuït i no recuperable, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent.

Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor, i tinguin obligació de treballar el dia de la votació, tenen dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació. I, també, d’un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor i que sí que gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït de les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació.

Els treballadors que acreditin la condició d’apoderats i que no gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Personal al servei de l’administració

El personal que presta serveis a l’administració de la Generalitat, a les administracions locals de Catalunya i en els seus organismes autònoms, o a l’administració general de l’Estat, en règim administratiu, estatutari o laboral, té dret als mateixos permisos retribuïts en circumstàncies idèntiques a les esmentades més amunt.

Tots aquests permisos s’han de retribuir amb el salari que correspondria com si s’hagués treballat normalment.

L’Ordre ESS / 1169/2017, de 28 de novembre, ha fet les següents precisions:

Si coincideix entre dues i quatre hores: permís retribuït de dues hores.

Si coincideix entre quatre o més hores el permís retribuït serà de quatre hores.

Si coincideix un màxim de dues hores: no hi ha dret a permís retribuït.

La durada del permís s’haurà de reduir proporcionalment a la jornada realitzada en aquells casos en què el treballador realitzi el dia de la votació una jornada inferior a l’habitual.

Pel que fa a aquell membre de mesa electoral o interventor que hagués de treballar en el torn de nit a la jornada immediatament anterior a les eleccions, l’Ordre estableix l’obligació de, en resposta a la seva sol·licitud, canviar-li el torn a aquesta jornada perquè pugui descansar la nit abans.

Permís de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que correspongui, per a les persones que hagin de realitzar funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions que els dificultin exercir el dret de sufragi o perquè puguin formular la corresponent sol·licitud de certificació necessària per emetre el seu vot per correu. Aquest permís podrà gaudir-se des de la data de convocatòria de les eleccions fins a l’11 de desembre.

L’empresa determinarà el moment de la utilització del permís per exercir el dret a vot i en tot moment aquesta disposa del dret a sol·licitar el justificant d’haver exercit el dret a vot o a sufragi. El justificant s’haurà de demanar al president de la mesa.

Si necessites qualsevol aclariment no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies