Registre salarial: preguntes i respostes

Davant la incertesa creada en relació a l’aplicació del registre salarial a les empreses, t’hem preparat un resum de la situació actual donant resposta a moltes de les consultes que ens arriben a DADES I SERVEIS sobre aquest assumpte.

Abans de res, dir-te que a DADES i SERVEIS hem actualitzat el nostre software amb l’objectiu de que tots els clients disposin del seu registre salarial obligatori. En els propers dies, tots ells, rebran aquest document en format digital.

Comencem.

Què és el registre salarial?

El registre salarial és un registre quantitatiu, no nominatiu, que ha de recollir la valoració mitjana dels salaris, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

Ha de contenir:

  • Valoració mitjana de la retribució.
  • Valoració mitjana dels complements salarials.
  • Valoració mitjana de les percepcions extrasalarials.

A partir d’aquesta informació, el registre ha d’incloure també els càlculs de les retribucions mitjanes de dones i homes. És a dir, amb dades segregades per sexe, comptant amb l’element comparatiu per categoria professional, grup professional o lloc de treball. Aquesta obligació afecta a totes les empreses, sigui quin sigui el nombre de persones en plantilla o percentatge de dones i homes que la composen.

És obligatori el registre salarial?

Sí. Ara la normativa obliga a les empreses a portar un registre salarial per garantir el compliment d’aquesta igualtat de forma efectiva.

L’objectiu és estudiar la valoració mitjana dels salaris, els complements (guàrdies, plusos) i també de les percepcions extrasalarials (dietes) desagregades per sexe. Permetrà constatar si s’estan produint o no desigualtats, posa aquesta informació a l’abast dels representants dels treballadors i, en definitiva, permet identificar i corregir una desigualtat, en cas que es produeixi.

Què ha d’incloure el registre salarial?

Tot el que s’ha apuntat anteriorment en un document que ha d’incloure desagregat per sexes:

  • Valoració mitjana dels salaris.
  • Valoració mitjana dels complements salarials.
  • Valoració mitjana de les percepcions extrasalarials.

A més, ha d’incloure l’element comparatiu per categoria, grup, lloc treball igual en funció de la jornada o l’hora treballada.

Així mateix, es presentaran també desglossades per sexe la mitjana aritmètica i la mitjana del que s’hagi percebut per cada un d’aquests conceptes per a cada grup i categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació. Aquesta informació ha d’estar, també, desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució, incloent salari base, complements i percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.

Què passa si hi ha una diferència superior al 25 per cent?

En el supòsit que la diferència superi el 25 per cent entre gèneres, l’empresa haurà d’argumentar el motiu. Sempre que sigui per una raó justificable el registre serà correcte (per exemple, podrien existir diferències per raó d’antiguitat, dietes, hores treballades durant la jornada…).

Quan cal aplicar aquesta nova normativa?

Aquesta obligació ja és vigent, i l’han de preparar tot tipus d’empresa, activitats o altres factors.

Cada quant s’ha d’actualitzar el registre salarial?

A l’article 5.4 RDL 902/2020 s’hi especifica la presentació anual, a més de fer èmfasi en l’actualització del registre quan es produeixin canvis significatius en l’estructura retributiva de l’empresa (per exemple, si es produís l’entrada de nou personal que suposi un canvi en el càlcul de les mitjanes).

De fet, s’aconsella actualitzar el registre salarial anualment o quan hi hagi canvis significatius en l’estructura retributiva de l’empresa.

Amb quin format s’ha de presentar?

No hi ha, de moment, un format oficial de document ni un model, si bé s’anuncia que properament es publicaran formats de referència. A DADES i SERVEIS seguirem el model oficial que ens faciliten les administracions públiques.

Què passa si incomplim la normativa?

El seu incompliment equival a una infracció greu, sancionada entre els 625 i 6.250 euros.

Qui té accés al registre salarial?

El registre salarial ha de ser accessible per a la Inspecció de Treball i els representants legals dels treballadors. Els empleats tindran dret a consultar el registre salarial a través dels comitès d’empresa o dels delegats sindicals. Si no hi ha representant dels treballadors, aquests no tindran accés al registre salarial.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies