Respostes a preguntes en moments incerts

Darrerament, i davant la incertesa en relació a què passarà a finals del mes de setembre, us volem fer un resum de la situació actual donant resposta a moltes de les consultes que ens arriben a DADES i SERVEIS, referides a la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19.

Abans de res, caldria explicar que la situació actual és absolutament extraordinària. No només per la quantitat de normes que van sorgint en diferents àmbits: civil, laboral, sanitari… sinó que moltes vegades són difícils d’interpretar i aplicar, com seria tota la tramitació de les prestacions d’atur. Dit això, com encararem aquest final de mes?

Què passa si una persona treballadora es contagia?

Romandrà en situació d’incapacitat temporal (Criteri 2/2020 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social) assimilada a contingència professional i, per tant, no pot anar a treballar.

I si l’obliguen a estar en aïllament preventiu?

Es considera que aquests empleats estan en situació d’incapacitat temporal, assimilada a accident de treball i, per tant, no poden desenvolupar la seva activitat. (Reial decret llei 7/2020, de 12 de març).

Si hi ha un tancament dels col·legis per la Covid-19, què poden fer els pares treballadors si el seu fill no està contagiat però ha d’estar en aïllament preventiu?

A dia d’avui no hi ha una resposta concreta. Per tant, el treballador té l’obligació d’anar a treballar. Això sí, amb tota la precaució possible.

Com es pot desencallar el conflicte laboral-familiar?

L’ordenament laboral permet negociar les següents mesures; pactar vacances o permisos sense sou, excedències per a la cura dels fills, crear una bossa d’hores…

A més, hauríem d’atendre el que s’apunta a l’article 6 del “Plan MeCuida”, del  Reial decret llei 8/2020, de 17 de març que en resum ens diu:

Els treballadors que acreditin necessària la seva presència per a l’atenció personal i directa, com a conseqüència de la Covid-19, al cònjuge o a la parella de fet, així com a familiars per consanguinitat, fins al segon grau, tindran dret a accedir a l’adaptació de la seva jornada i/o la reducció de la mateixa.  És un dret individual de cadascun dels progenitors o cuidadors, havent de ser justificat, raonable i proporcionat en relació amb la situació de l’empresa, particularment en el cas que siguin diverses les persones que hi accedeixin dins la mateixa empresa. Empresa i empleat hauran de fer tot allò que sigui possible per arribar a un acord. Els conflictes que puguin generar-se per l’aplicació del present article seran resolts per la jurisdicció social a través del procediment establert a l’article 139 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre.

Si el treballador ha estat en un ERTO es considera que té dos pagadors i per tant està  obligat a fer la declaració de la renda?

Sí, estarà obligat a fer la declaració de la renda pel fet de tenir dos pagadors. En cas de no fer-la podria ser sancionat per Hisenda.

L’empresa pot demanar als treballadors en ERTO que s’incorporin a la feina en funció de les seves necessitats, serveis o número de clients?

Sí, l’empresa ha d’organitzar la seva plantilla en funció de les comandes, clients, serveis… i ha d’adaptar la plantilla a aquesta demanda. Per tant, el treballador ha de seguir les instruccions que li comuniqui l’empresa tant si s’ha d’incorporar com tornar a l’ERTO.

Què passa quan a un treballador se li confirma que està contagiat?

En aquest cas s’han d’adoptar un conjunt de mesures però les dues immediates serien tramitar la baixa per incapacitat temporal. El treballador tindrà prohibit tornar a la feina. Això és aplicable fins i tot si el treballador és asimptomàtic.

En segon lloc, caldrà posar-se en contacte amb l’empresa de prevenció de riscos laborals perquè adopti les mesures i apliqui els protocols de la Covid-19. En tot cas serà necessari reforçar les mesures, ja sigui amb nous EPIS, formació o actualitzar la informació per evitar el contagi i la propagació del virus a l’empresa.

L’empresa pot obligar a agafar o descomptar les vacances?

No, l’empresa no pot. L’article 38.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que el període o períodes de vacances es fixarà de comú acord entre l’empresari i el treballador, de conformitat amb el que estableixen, si s’escau, els convenis col·lectius. En tot cas s’ha de notificar com a mínim amb dos mesos d’antelació.

Què passa si una persona treballadora es nega a anar al lloc de treball per por de contagi, o qualsevol altre circumstància?

Tot treballador ha de complir amb les directrius de l’empresa. En cas de negar-se  s’exposa a la possibilitat que l’empresa pugui aplicar el règim disciplinari establert en el seu conveni col·lectiu.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies