Saps com i quan aplicar el pagament delegat?

El pagament delegat consisteix en l’abonament al treballador del subsidi econòmic per incapacitat temporal per delegació de la mútua o l’Institut Nacional de la Seguretat Social, INSS, a través del salari. És a dir, quan l’empresa paga la nòmina assumeix el rol de pagador i abona el subsidi d’incapacitat temporal o malaltia.

Per tant, l’empresa és responsable del pagament delegat durant el període d’incapacitat temporal i ha de començar a fer-lo efectiu:

Per contingències comunes. Des del dia 16 de baixa. (En els supòsits de malaltia comuna o d’accident no laboral, l’abonament del subsidi entre els dies 4 a 15 de baixa en el treball, ambdós inclosos, s’atribueix a l’empresari. A partir del dia 16 de baixa, la responsabilitat de l’abonament incumbeix a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, l’INSS, l’Institut Social de la Marina, ISM, o a la mútua, si s’escau, tot i que la materialitat del pagament es continuï duent a terme en concepte de pagament delegat pel mateix empresari).

Per contingències professionals. Des del primer dia de baixa.

És obligatori el pagament delegat? Si, l’abonament de la prestació econòmica l’efectua l’empresa amb la mateixa periodicitat que els salaris, en virtut de la col·laboració obligatòria de les empreses en la gestió del règim general de la Seguretat Social, descomptant de l’import del subsidi la retenció per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, IRPF, i les quotes a la seguretat social.

L’abonament d’aquesta prestació es compensa a traves de les cotitzacions de la seguretat social.

Què passa en cas d’incompliment? En els supòsits d’incompliment empresarial de les obligacions en el pagament delegat serà la mútua o entitat gestora la responsable d’efectuar l’abonament de la prestació.

Cal tenir en compte que l’article 22 de la Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social, Lisos, considera infracció greu en matèria de seguretat social “incomplir les obligacions econòmiques derivades de la seva col·laboració obligatòria en la gestió de la seguretat social”. Una infracció sancionada entre 626 i 6.250 euros.

D’altra banda, l’empresari està obligat a conservar durant cinc anys la documentació que acrediti el compliment de les obligacions en matèria de pagament delegat de prestacions. Incorrent, en cas contrari, en infracció lleu, segons el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social.

Quan respon l’empresari del pagament com a responsable directe? En els supòsits d’accident de treball o malalties professionals la manca del compliment empresarial d’afiliar o donar l’alta al treballador implica una obligació de pagament directe, responent, en aquest cas, la mútua com a responsable subsidiària, sense perjudici de les posteriors reclamacions a l’empresari. I sense perjudici de les sancions que pot comportar la falta d’alta, per part de la inspecció de treball.

Si et convé més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies