Temporal o indefinit? Quin contracte és millor?

Dades i Serveis Contractes Contratos 2021

Actualment les modalitats de contractació existents, atenent a la seva durada, es poden classificar en indefinides o temporals. L’índex de temporalitat al mercat espanyol se situa en el 52 per cent. Per tant, podríem establir que els empresaris prefereixen el contracte temporal per davant de la contractació indefinida.

No obstant això, quin és el veritable motiu que empeny a prendre aquesta decisió? Per un tema de cost econòmic? Efecte psicològic? Organitzatiu? Tradició…? En aquest article intentarem donar resposta a moltes de les consultes que habitualment ens arriben a DADES i SERVEIS, amb l’objectiu d’aclarir els pros i contres de les modalitats contractuals.

Contracte temporal i contracte indefinit

D’entrada, cal recordar que l’Estatut dels Treballadors, seguint la tradició de la legislació laboral a Espanya, consagra el principi d’estabilitat en la contractació, donant preferència a la contractació indefinida respecte a la temporal. Admetent aquesta última només en casos molt concrets, en què es justifiqui la causa del contracte de durada determinada.

El contracte temporal seria aquell amb una durada limitada en el temps. Les dues parts saben quan acabarà.  D’acord amb l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors existeixen les següents modalitats:

Per obra o servei. S’extingeix en el moment en què finalitza l’obra o servei pel qual es va contractar al treballador. Per tant, la seva finalització dependrà de l’obra o servei amb el límit total de tres anys, ampliable a un any més, segons el conveni col·lectiu aplicable.

Eventual per circumstàncies de producció. La seva durada màxima és de sis mesos ampliables a sis mesos més segons el conveni col·lectiu. El motiu de la seva aplicació està relacionat amb un increment temporal de les comandes i la càrrega de treball a l’empresa.

Interinitat. S’aplica per substituir a un treballador amb reserva de lloc de treball , com és el cas d’una substitució per incapacitat temporal.

També són temporals el contracte en pràctiques, per a la formació i aprenentatge, foment d’ocupació de persones amb discapacitat, relleu i jubilació parcial…

Transcorreguts aquests terminis anteriors, els treballadors que continuïn a l’empresa adquiriran la condició de fixos o indefinits.

El contracte indefinit és aquell que no estableix un límit de temps determinat per a la prestació de serveis. Per tant, té vigència fins que una de les dues parts decideixi posar punt i final a la relació laboral que els uneix. Aquests contractes cobreixen llocs estructurals de l’empresa.

Un cop definides les característiques dels contractes veiem que des d’un punt de vista legal cada contracte té un espai dins el mercat laboral i aquest s’ha de respectar per evitar possibles conflictes o sancions.

Llavors, per que utilitzem de forma generalitzada els contractes temporals? La resposta habitual, per part de l’empresa, és per un tema d’efecte psicològic i cost laboral. A més hauríem d’afegir un altre motiu: mala utilització del període de prova.

Si ens oblidem dels aspectes legals i només ens centrem en l’efecte psicològic de la temporalitat sí que podríem dir que a curt termini es manté el treballador motivat i per tant s’obté un major rendiment. Però a llarg termini aquest no seria el camí per mantenir una plantilla competitiva: ja que tenir un mateix equip millora el rendiment global de l’empresa.

El cost laboral del contracte temporal

Certament és més econòmic el contracte temporal, sempre que aquest sigui correcte. Hi ha dos aspectes a tenir en compte: la seva cotització i la indemnització a l’extingir-se.

Des d’un punt de vista de la cotització, costos de la seguretat social, mantenir un contracte temporal és menys econòmic que un indefinit, al voltant de l’1,5 per cent més al mes. Des d’un punt de vista de la finalització del contracte temporal seria de 12 dies per any treballat. Si ho comparem:

Contractes temporals

Obra i servei: 12 dies per any treballat.

Eventual: 12 dies per any treballat.

Interinitat: No hi ha indemnització.

Pràctiques i formació: No hi ha indemnització.

Extinció dels contractes indefinits

Acomiadament disciplinari: sense indemnització.

Acomiadament objectiu: 20 dies per any treballat.

Acomiadament improcedent (màxima indemnització): 33 dies per any treballat.

Per tant, si el contracte temporal no està fet en frau de llei i està correctament celebrat, des d’un punt de vista d’indemnització té un clar avantatge. No obstant això, la majoria dels contractes temporals s’acaben transformant en indefinits o finalitzen abans del termini pactat i, com a conseqüència d’això, s’acostuma a abonar la màxima indemnització. Així, doncs, l’avantatge de la menor indemnització en molts casos no té l’efectivitat desitjada.

També hi ha la tradició d’utilitzar el contracte temporal com si fos un període de prova amb l’excusa de que té una indemnització inferior al contracte indefinit. En aquests casos l’empresa ha de valorar si el contracte compleix els requisits i s’ajusta a la naturalesa del contracte ponderant el riscos a un possible contracte temporal erroni o fraudulent.

Els riscos associats als contractes temporals serien conflictivitat judicial (temps, recursos i honoraris d’advocats) i possibles sancions per part de la Inspecció de Treball.

Cal recordar que l’encadenament de contractes temporals suposarà la transformació a contractes indefinits. S’entén l’encadenament de contractes temporals quan els treballadors que en un període de 30 mesos haguessin estat contractats durant un termini superior a 24 mesos, amb o sense solució de continuïtat, per al mateix lloc de treball amb la mateixa empresa, mitjançant dos o més contractes temporals.

Finalment, des de DADES i SERVEIS us recomanem no fer les contractacions temporals basant-vos en posar a prova un treballador o perquè la indemnització a abonar sigui inferior, ja que al final acaba tenint un cost més elevat.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies