Vull deixar la feina. Com ho faig?

A DADES i SERVEIS et recordem que l’extinció d’un contracte laboral s’ha de fer sempre d’acord amb el que estableix la llei. Ara bé, quins passos ha de seguir el treballador quan és ell qui vol rescindir el contracte.

Dimissió

La dimissió consisteix en la facultat del treballador de rescindir lliurement el contracte sense necessitat d’al·legar cap causa per a fer-ho. És una declaració de voluntat que produeix per si mateixa l’extinció de la relació contractual, sempre que es compleixin dos requisits bàsics:

– Exteriorització clara de la voluntat, lliure i voluntària de deixar la feina.

– Comunicació, preavís, amb suficient antelació.

Perquè existeixi la baixa voluntària cal que el treballador expressi la seva intenció de forma clara i inequívoca.

Es considera, entre altres supòsits, que existeix extinció contractual decidida voluntàriament quan s’especifica per aquestes vies:

– Comunicació verbal al representant dels treballadors, a l’encarregat o al propietari del negoci.

– Carta al consell d’administració quan el treballador és un alt directiu.

– Correu o WhatsApp a la propietat.

– Presentació d’escrit de la baixa voluntària a la seu de l’empresa.

Conseqüències de la dimissió pel treballador sempre que aquest no actuï segons el que s’ha assenyalat anteriorment:

– L’empresa podria denunciar al treballador per danys i perjudicis.

– L’ocupador podria descomptar-li de la liquidació que li correspongui els dies no preavisats.

– No percebre les prestacions per desocupació.

Abandonament del lloc de treball

A diferència de la dimissió, que segueix unes vies informatives prèvies i reglades, l’abandonament del lloc de treball resulta problemàtic, i es produeix quan el treballador interromp sobtadament i sense preavís la relació laboral.

La no assistència a la feina pot derivar en un incompliment de la seva obligació de treballar o bé constituir una expressió tàcita de donar per acabada la relació laboral mitjançant la seva dimissió. El règim jurídic varia substancialment segons la resposta, ja que, en el cas de que es tracti d’un incompliment, aquest està sotmès al règim disciplinari.

Diferències entre l’abandonament i l’incompliment contractual

Respecte a les diferències entre l’abandonament i l’incompliment laboral sancionable, els tribunals han establert que per tal de que hi hagi causa extintiva del contracte cal l’actuació tàcita o expressa, però sempre clara i determinant, per part del treballador que demostri la voluntat de no continuar en el seu lloc de treball.

En aquest sentit, als efectes de delimitar l’anomenat abandonament davant de l’acomiadament disciplinari per falta d’assistència a la feina, se subratlla que aquestes (les faltes d’assistència) tenen sentit dins d’un règim disciplinari i per tant podria ser sancionat amb l’extinció del contracte.

D’altra banda, la decisió de l’empresa d’extingir la relació laboral amb el treballador, no existint la dimissió d’aquest, es considera un acomiadament que, no tenint causa que ho justifiqui, ha de considerar-se improcedent.

Si necessites més informació no dubtis en contactar amb DADES i SERVEIS.

Entrades Relacionades

DADES & SERVEIS S.A. utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor navegación y servicio, analizando sus hábitos de navegación en nuestro sitio web.

Al continuar navegando, entendemos que acepta su uso. Para cambiar su configuración u obtener más información consulte nuestra Política de Cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies